Paite Kulmut Tup leh Ngimte

Paite hihna diktak gum a, zumpih lou leh taisengei lou. Paite pau leh lai gelhdan diktak kepbit leh phungvuh. Paite culture and custom te kepbit. Diktatna leh ginomna kepbit a thudik apan nungtolh lou. Thudiklou leh zuau genna doudal. Thil hoih a Phatuam ngai. Khovel thangtatna a kibuallouh. Bangkim a Pathian mah ki bulphuhna a neih. Christian hinkhua tawisang.

ADMINTE

Benji Tombing
Benji TombingFounder & Admin
Muana Hangsing
Muana HangsingAdmin
Lamzasuan Guite
Lamzasuan GuiteAdmin
V. Lamminlun
V. LamminlunAdmin
Thangngaihmawi
ThangngaihmawiAdmin
Lianmuanlal Khuptong
Lianmuanlal KhuptongAdmin
Thangzamang Ngaihte
Thangzamang NgaihteAdmin
Mang Paite
Mang PaiteAdmin
Raymond Tonxing
Raymond TonxingAdmin

Search